Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hlaváč, Jiří

Tisk


Charakteristika: Klarinetista, saxofonista, pedagog, moderátor, hudební organizátor a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.10.1948
Text

Hlaváč, Jiří, klarinetista, saxofonista, pedagog, moderátor, hudební organizátor a skladatel, narozen 12. 10. 1948, Zlín.
 
V letech 1963–69 studoval na konzervatoři v Brně v klarinetové třídě Antonína Doležala, absolvoval 19. 3. 1969 Koncertem Es Dur pro klarinet a orchestr Carla Marii von Webera za řízení  Zbyňka Mrkose. V letech 1969–74 pokračoval ve studiu na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Vladimíra Říhy. V tomto období vystoupil na výměnných koncertech v Římě, Vídni, Mnichově a prezentoval zde skladby českých autorů Bohuslava Martinů, Josefa Páleníčka, Karla Reinera; roku 1969 zvítězil v Burze mladých umělců. Od 1973 působil deset let na konzervatoři v Plzni, kde jeho klarinetovou třídou prošli mimo jiné František Bláha,Vlastimil Mareš, Pavel Brázda,Vlastimil Konrády, kteří ještě za studií získali první ceny v mezinárodních a národních soutěžích Concertino Praga, Duškova soutěž, Soutěž konzervatoří České republiky. Od 1990 působí na HAMU v Praze jako pedagog klarinetové hry, 1997 byl jmenován docentem a 2000 profesorem v oboru hudební umění – klarinet. Jeho třídu absolvovali mimo jiné Tomáš Kopáček (sólo klarinetista České filharmonie), Kateřina Váchová (vítězka Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2002); od 1994 vyučuje pravidelně na domácích i zahraničních mistrovských kursech. V letech 1997–2000 zastával funkci proděkana pro studijní záležitosti, od roku 2000 je děkanem fakulty. V současnosti stojí v čele Stálé komise Mezinárodní  hudební soutěže Pražské jaro,  Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga a předsedá Radě Asociace hudebních umělců a vědců.
 
Studium vážné hudby pojil se zájmem o jazz: 1975 založil (a dodnes vede) soubor Barock Jazz Quintet, s nímž absolvoval na tři tisíce vystoupení doma a v pětatřiceti zemích Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Zároveň byl 1977–82 členem Adamusova dechového tria, od 1982 je členem Českého dechového tria. S těmito soubory nastudoval na čtyři sta skladeb různého stylového a žánrového určení. Vedle komorní hudby se soustavně věnuje činnosti sólistické a spolupracuje s řadou orchestrů a komorních souborů u nás i v zahraničí (mimo jiné Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr FOK, Slovenská  filharmonie, Filharmonie B. Martinů Zlín, Slovenský komorní orchestr, Bamberští symfonikové, Virtuosi di Praga, symfonické orchestry v Indianopolis, San Diegu, Berkeley, Bergenu, Big Band Gustava Broma, Solist Band, Big Band WDR Kolín nad Rýnem). Spolupráce i s řadou komorních souborů, např. Talichovo kvarteto, Sibelius kvartet,  Kvarteto města Prahy, Kvarteto města Brno, Stamicovo kvarteto, Kociánovo kvarteto, Sukovo kvarteto, Kvarteto Raffael, Kvarteto Martinů, Due Boemi di Praga. Na společných koncertech zazněly koncerty a koncertantní skladby Aarona Coplanda, Igora Stravinského, Alexeje Frieda, N. Heima, Wolfganga Amadea Mozarta, Johannesa Brahmse, Ernsta Křenka, Giuseppe Tartiniho, Františka Vincenta Kramáře, Antonína Rejchy, Krzysztofa Pendereckého, Karla Husy, I. Yuna, Iannise Xenakise, Karla Velebného, Karla Krautgartnera, Karla Stamice, Ondřeje Kukala, Václava Kučery, T. Monka. Koncertoval mimo jiné na festivalech Pražské jaro, BHS v Bratislavě, MHF Brno, Mezinárodní jazzový festival Praha, Berliner Festtage, Berliner Festwochen, Villach, Bukurešť, Sibiu, Havana, Budapešť, Tbilisi, Hilversum, Oslo, Kodaň, Boston. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi.
 
S hudebně interpretační činností  je v těchto mediích spjata i práce hudebně publicistická: pro Československý resp. Český rozhlas připravil a realizoval množství pořadů (viz zejména cyklus "Mezi proudy" – od 1989 dosud na dvě stě pořadů, dále cyklus "Rozhovory s hudbou", účast v pořadech cyklů "Setkávání", "Host do domu", "Koncerty ze Studia I", "Matiné"), pro Československou resp. Českou televizi cykly hudebně popularizačních pořadů "Ti nejlepší z klasiky" (24 pořadů), "Hudba, kterou mám rád" (10 pořadů), "Musica da Camera" (8 pořadů). Dalším druhem činností je aktivita organizační, poradenská a kompoziční. Předseda  Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro (1995), Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga (1992); pravidelně je zván do porot mezinárodních hudebních soutěží v Evropě i zámoří.
 
Skladatelsky se většinou uplatňuje při tvorbě repertoáru souborů, v nichž aktivně působí, a Barock Jazz Quintet a České dechové trio jeho skladby uvádí na koncertech v tuzemsku i v zahraničí (i ve spolupráci s Virtuosi di Praga, Big Bandem Gustava Broma, Slovenským komorním orchestrem, Komorním orchestrem v Žilině, Komorním orchestrem B. Martinů, Talichovým kvartetem, Kvartetem města Brno). Na tři desítky skladeb napsal pro pořady Lyry Pragensis, Krátký film a Český rozhlas (mimo jiné Jízda králů, Sólo pro starou dámu, Padací most, Stíny, Largo pro EB, Vzpomínka, Sen). Autorsky je činný i v literární oblasti (sbírka poezie Dedikace pro ...). Za svoji nahrávací činnost obdržel prestižní ocenění: 1988 Zlatý štít Pantonu za LP Genus (A. Copland, I. Stravinskij, D. Milhaud, L. Bernstein, J. L. Marín), 1993 Gramy Classic za klarinetové koncerty Františka Vincenta Kramáře, vydané firmou Supraphon.
 
Hlaváč představuje výraznou osobnost českého hudebního života zlomu 20. a 21. století pro svou činorodost, pracovní houževnatost, schopnost organizovat a řídit. Jako hudebník uplatňuje své dobré technické vybavení, smysl pro různé styly vážné hudby a hudby vůbec – je osobností, která je schopná se pohybovat jak v oblasti vážné hudby, tak jazzu, a má tak zejména možnost vynikajícím způsobem interpretovat díla ukotvená na pomezí těchto hudebních oblastí.
Diskografie
Diskografie (výběr)

Bertramka live – České dechové trio (Monitor  1993);
Direct Journey – Barock Jazz Quintet (Edys Record  1995);
Post Scriptum – Barok Jazz Quintet (HAMU 2000);
Clarinetissimo 1 (Radioservis 1999, klarinetová tria: B. Bartók, W. A. Mozart, J. Brahms, I. Krejčí);
Clarinetissimo 2 (Radioservis 2001, klarinetové kvintety: J. Brahms, A. Rejcha);
Clarinetissimo 3 (Radioservis 2003, různé formace: E. Křenek, P. Blatný, N. Heim, B. Martinů, A. Fried, K. Velebný, L. Bernstein).
Literatura
I. Lexika
EJ.
Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2002).
Who is … (v České republice) (2002,  s. 224).
 
II. Ostatní
Šmolík,Jan: Pět životů Jiřího Hlaváče (Hudební rozhledy 51, 1998,  č. 3, s. 2–4).
Pilát,Tomáš: Mateřský přístav (Týdeník Rozhlas, 2002 č. 26, s. 1, 5).
Margolius, Jiří: Virtuos na trati Běchovice – Praha (Metro 17. 8. 1999,  s.8–9).
Zapletal, Petar: Nemám čas na kompromisy (Hudební rozhledy 52, 1999,  č. 9,  s. 43–44)
Pilátová, Agáta : S Jiřím Hlaváčem o rádiu, Concertinu, klarinetu a Clarinetissimu (Týdeník Rozhlas 1999,  č. 33, s.2, 11).
Teml, Jiří: Clarinetissimo 2 (recenze, Hudební rozhledy 55, 2002, č. 5, s. 47).
Matzner, Michal: Clarinetissimo 1 (recenze, Hudební rozhledy 53, 2000, č. 11, s. 49)
Pokora, Miloš: Karel Husa znovu v Praze (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 12, s. 6).
Hlaváč, Jiří: Variace na Šmolíkovo téma (Hudební rozhledy 52,  1999, č. 6, s. 24–25).
Reittererová,Vlasta: Jiří Hlaváč a hosté (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 7, s. 18).
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 3.6.2004